Styrelse 2020

·         Mikael Häggmark ordförande

·         Harriet Augusén sekreterare

·         Ulf Frykman kassör och webbmaster

·         Roger de Robelin ledamot

·         Eva Munck ledamot

·         Birgitta Ehnberg suppleant

·         Anne-Marie de Leeuw suppleant

·         Helen Johansson suppleant

·         Ulf Larsson bokhållare

Revisorer

·         Nils-Gunnar Mohlin revisor

·         Lennart Raswill Revisor

·         Ola Rörborn revisorssuppleant

Valberedning

·         Helen von Wachenfeldt sammankallande

·         Vakant valberedning

·         Vakant valberedning

Arbetsgrupp DNA

·         Ulf Frykman,

·         Mathias Gyllensteen Söderström

·         Jon Andersen

·         Helen von Wachenfeldt

·         Michael Häggmark

Administratörer Facebook

·         Ulf Frykman,

·         Helen von Wachenfeldt

·         Michael Häggmark

 

 

Uppdaterad 2020-12-27