Bli medlem i Skankeföreningen genom att kontakta ordföranden.

För att bli medlem krävs att man kan dokumentera sitt påbrå till någon ättling till Skankesläkten.

Medlemskap kostar 150:- per år, 200:- för hel familj på samma ort.

Vi har Plusgiro i Nordea: 81 32 70-6 för Skankeföreningen Sverige

Utlandsbetallningar:

IBAN = SE47 9500 0099 6042 0813 2706

Swift = NDEASESS

Bidrag till DNA projektet kan ges till något av ovanstående adresser.

Ange gärna ”till DNA projektet”.

 

Medlemsblankett för Plusgiro

Vanlig medlem

Familje medlem

 

Uppdaterad 2019-12-01