Litteratur

Skankeätten, 1995. Roger de Robelin

The Three Legs go to Scandinavia, 1981. (G.V.C) Barney Young.

The history of the isle of Man under the Norse, 1981. (G.V.C) Barney Young.

Three Manx feet + Legs + Ladies, 1978. (G.V.C) Barney Young.

Släkten Skunck, 1978. Herje Skuncke.

Skunck-ätten, 1973. Herje Skuncke.

 

 

 

Uppdaterad 2019-07-18