Bildandet av föreningen

Vid Hackås hembygdsförenings årsmöte den 22 juli1973 avtäcktes vid Hackås kyrka minnesstenen över riddaren och hövitsmannen Örjan Karlsson Skunk till 500 årsminnet av hans död.

Initiativtagaren till minnesstenen var folkskolläraren Carl Noring. Vid minneshögtiden väckte landsfiskal Herje Skunke förslaget om bildandet av en släktförening. Denna förening skulle verka för sammanhållning i släkten, för vård av släktminnena och för möjlighet till fortsatt samordnad och planeradforskning om våra förfäders härkomst, om deras liv och leverne.

Förslaget utvecklades vidare av landsfiskalen Herje Skunke, hembygdsföreningens ordförande Erik Staffansson och adjunkten Carl Ruben Carlsson.

Vid hembygdsföreningens årsmöte den 21 juli 1974 bildades släktföreningen Skunke ättlingar.

 

De första åren

Föreningens förste ordförande blev adjunkten Carl Ruben Carlsson. På egen begäran avgick Carlsson vid årsmötet den 16 juli 1978. I hans ställe valdes avdelningsdirektör Walter Johansson till ny ordförande.

 

Walter Johansson blev en legendarisk ordförande under perioden 1978 till 1991, en mycket aktiv tid i föreningens historia. Walter var en eldsjäl med stora visioner och många konkreta idéer för föreningens framtida väl. Ett axplock:

1978 besökte forskaren Barney Young föreningens femte årsmöte. Barney Young kom sedan att besöka Hackås vid flera årsmöten. Han bjöd in samtliga att besöka Isle of Man då parlamentet firade Tynwalds tusenårsjubileum. jubileum, vilket är det äldsta parlamentet i världen med obrutna traditioner. Besökarna skrev en reseberättelse från resan till Isle of Man ” Skunckar i Västerled” som infördes i Sockenkrönikan och skapade även ett fotoalbum från resan.

 

Släktförbund

Till årsmötet 1980 bjöds Barfod/Skanke/ Skuncke och Isle of Man ättlingar. Det fanns då ett förslag om att knyta ihop till ett släktförbund. Syftet skulle vara ”att lära känna varandra, skapa en samhörighetskänsla mellan ätterna och bedriva samlade släkt- och historiestudier.” 

Som ledamöter i släktförbundet utsågs Kristina Skuncke, Walter Johansson och Barney Young.

 

I protokollen märks en tydlig önskan att föreningen skall verka öppenhet och samverkan. 

 

Medlemmarna ombads av att vara aktiva och skriva ned allt de hört och känner till om Skuncketraditionen. De skulle kunna berika Hackåsbygdens kulturhistoria genom att ge ut en egen skrift eller kanske t.o.m. ett krönikespel! Han ser också behovet av att försöka dokumentera nutiden eftersom den utgör värdefull information för framtida generationer.

 

Forskningsfond

Walter Johansson får stort gehör när han föreslår att bilda en forskningsfond. Årsmötet 1981 beslöt att bilda en sådan med namnet Släktföreningen Skunckeättlingars forskningsfond. Beslutet antogs 1982, men det visade sig sedermera att donationerna inte blev så stora som man hoppats.  Ordförande förelade då årsmötet 1983 att utge ett lokalmynt, vars behållning helt eller delvis skulle gå till forskningsfonden eller till det ändamål styrelsen beslutade. Mynten skulle formges av Olle Festin; ena sidan skulle visa föreningsmärket och den andra motiv från Hackås.  På årsmötet 1984 beslöts att försäljningen av ”Skunckemyntet” skulle gå till kulturens främjande i Hackås. Ett silvermynt skänktes till Skankeföreningen i Norge. 

 

Samma år skriver Walter Johansson ett modstulet brev till medlemmarna. Han är besviken på att deltagandet på årsmötet varit lågt. Han vill ha förslag på hur styrelsen kan bidra till att öka intresset bland medlemmarna. Ungefär hälften av mynten är fortfarande inte sålda. Har programmen inte varit tillräckligt intressanta eller har Hackås blivit tjatigt? Han föder idén att de svenska och norska föreningarna skulle kunna ha årsmöten vartannat år och även bjuda in den danska föreningen Barfod.

 

1986 inbjöds Släktföreningen Skunckeättlingar, Skankeföreningen i Norge, släktföreningen Barfod och Barney Young till Skunckedagarna i Hackås. Programmet bestod förutom av själva årsmötet av andakt i kyrkan, musik och diktläsning, föredrag av Roger de Robelin och Carl Ruben Carlsson, besök på Jamtli och Arnljotspelen. I Skankeboken finns också högtidstalen nedskrivna. Där nämns också Skankarnas valspråk för första gången nämligen ”Samhörighet – Ridderlighet

 

Walter Johansson skriver sista gången i protokollsboken 1999 då han sedan 1991 avgått som ordförande att hans vision är att föreningen kommer att

·    Bedriva fördjupade studier i Skanckesläktens historia

·    Uppföra ett krönikespel om ”Skanken”

·    Intressera ungdomar för föreningen

·   Att fortsätta att skriva i protokollboken, som han en dag tror kommer att bli mycket värdefull

 

Syfte

Skankeföreningen främsta syfte är att främja släktforskning; utbyta erfarenheter och ge tips om hur medlemmarna kan komma vidare i den egna forskningen. Naturligtvis ser vi också ett stort värde i att träffas på våra årsmöten.
Vi ser fram mot att se dig som har Skankeanor som medlem i vår förening!

Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål:
att verka för sammanhållning inom släkten
att tillvarata gemensamma släktintressen
att föra släktregister över föreningens medlemmar
att stimulera forskning om Skankesläktens historia
att förvalta släktfond

 

Ordföranden i Skankeföreningen

Carl Ruben Carlsson          1974-1978

Walter Johansson              1978-1991

Evert Festin                       1991-2006

Åke Mortaigne                   2007-2013

Mikael Häggmark              2013-

 

Föreningens Styrelse och årsmöten.

 

 

 

Uppdaterad 2019-07-19