DNA test av Skanke ättlingar

 

Skankeföreningen håller på och undersöker om det går att skapa en Y-DNA profil för svärdsättlingar från Hackås i Jämtland.

 

Vi har hittills ca 500+ personer i Skanke projektet.

En rak farslinje går via Peder Jensson Skanke född ca 1570 i Hof i Hackås i Jämtland.

 

Här har vi fått flera prov som visar på: R1b - U106 - Z18 - Z372 - S6989 - Y30157:

Har någon en bevisad rak svärdslinje fram till Gamle Karl i Hof är det intressant att göra ett Y-DNA test.

Kontakta oss i så fall.

 

Även raka morslinjer mt test och FamilyFinder test är välkomna att gå med i projekten.

 

Vi har använt FamilytreeDNA i Houston, Texas, USA för våra Y-DNA test.

 

Ett Y37 DNA test kostar där $169 eller ca SEK 1400. Ibland något mindre om det är en rea.

 

Skankeföreningen på Facebook.

 

Skankeprojektet hos FamilytreeDNA (500+ medlemmar).

Översikt

Nyheter, kräver inloggning

 

Vi har även ett DNA projekt för Blix släkten. (100+ medlemmar)

Översikt

Nyheter, kräver inloggning

 

Sedan finns det ett DNA projekt för Jämtland Härjedalen. (300+ medlemmar)

Översikt

Nyheter, kräver inloggning

 

Vi driver också ett projekt med ättlingar till Stugusläkten. (100+ medlemmar)

Översikt

Nyheter, kräver inloggning

 

Vi har också med släkten Prytz i projektlistan.

Översikt

Nyheter, kräver inloggning

 

 

Ekonomiskt bidrag för fler DNA test mottages gärna.

 

 

Ulf Frykman, Michael Häggmark, Mathias Gyllensteen Söderström, Odd Prytz och Heléne von Wachenfelt

 

2020-12-28